Problematisk skolfrånvaro

Presentation Stalluft i Bostorp Elevprogram 

Stalluftens elevprogram är en insats för elever som blivit eller riskerar att bli hemmasittandes med så kallad problematisk skolfrånvaro. Programmet är ett alternativ när andra insatser genom skolan inte fungerat eller gett gott resultat. Vi är aktuella när skolan ser ett upprepat mönster av frånvaro och vill närma sig eleven. Vi möjliggör en alternativ plats att bygga relation till eleven mellan hem och skola. Vi arbetar för att främja elevernas psykiska och fysiska hälsa via hästar, stallmiljö och ridning.

Det finns många studier som visar att umgänge med djur och natur får oss människor att må bra.

Vi i Stalluft i Bostorp tar hjälp av stallet och hästarna för att erbjuda en till trygg plats för eleven. Syftet är att bryta eller förebygga isoleringen som ofta drabbar elever som inte klarar att komma till skolan. Stallet är en stor och lugn plats, och vi har naturen runt knuten. Där trivs både hästar och människor. Samspelet mellan deltagare och hästar främjar känslan av sammanhang. Hästarna bidrar till att fokusera på något annat än skolmisslyckandet. 


Målet är att främja deltagarnas individuella utveckling så långt som möjligt. För att förebygga att eleverna hamnar efter i skolan är skolans undervisning en viktig del av Stalluft i Bostorps elevprogram. Vi samarbetar med skolan exempelvis genom att lärare besöker eleverna hos oss i stallet med syfte att stärka kontakten mellan skolpersonal och elev.  Återgången till skolan ska vara så tydlig och smidig som möjligt därför är god  kontakten mellan oss, elev och skola av yttersta vikt. Insatserna som Stalluft i Bostorp ger skrivs in i elevernas åtgärdsprogram. Skolans försäkring gäller för deltagande elever och tiden för insatsen registreras som skolnärvaro via skolans närvaroregistrering.  


Ibland är skolfrånvaron kopplad till NPF diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller ångestproblematik. Stalluft i Bostorps personal har utbildning och lång erfarenhet av barn med diagnoser inom NPF och inom kroppsmedveten ridning.


Insatserna är anpassade efter varje unika elev och innehåller umgänge med hästar, sysslor som hör stallet till, ridning och skolarbete. Undervisningen sker genom digitala lektioner kombinerat med hemuppgifter som görs på plats i stallet. Stalluft i Bostorps personal finns som ett stöd för eleven, elevens skola ansvarar för all undervisning.  Vi kan också erbjuda så att eleven får besök av en klasskamrat eller annat som kan stärka elevens band till skolan.